Hãy phân biệt các điểm tham chiếu Mca, Mcn, Mcc, Mcc -Công Nghệ Iot

Câu hỏi 1: Hãy phân biệt các điểm tham chiếu Mca, Mcn, Mcc, Mcc'?

MCA: Điểm giao diện giữa AE và CSE cung cấp quyền truy cập các ứng dụng vào các dịch vụ chung.

MCC: Điểm tham chiếu giữa hai CSE.

MCN: Điểm tham chiếu giữa CSE và các NSE cơ bản như Dịch vụ Giao thông và Kết nối.

MCC ': Giao diện giữa hai nhà cung cấp dịch vụ M2M.’

Câu hỏi 2: Hãy phân biệt các nút mạng sau đây: Application Dedicated Node, Application Service Node, Middle Node và Infrastructure Node?

 Nút dịch vụ ứng dụng (ASN): Một nút chứa một CSE và chứa ít nhất một thực thể ứng dụng (AE), nằm trong miền trường. ASN có thể được triển khai trên một loạt các thiết bị khác nhau, từ các thiết bị bị ràng buộc tài nguyên cho đến phần cứng mạnh hơn. Ví dụ về các thiết bị có thể được biểu diễn bằng ASN bao gồm các thiết bị thu thập dữ liệu, cảm biến và bộ truyền động có khả năng hơn bao gồm các chức năng máy chủ đơn giản.

Nút chuyên dụng ứng dụng (ADN): Một nút chứa ít nhất một AE và không chứa CSE. Nó nằm trong miền trường. Một ADN thường sẽ được triển khai trên một thiết bị bị ràng buộc tài nguyên có thể không có quyền truy cập vào tài nguyên lưu trữ hoặc xử lý rộng rãi và - do đó - có thể chỉ giới hạn trong việc chỉ lưu trữ AEM2M AE chứ không phải CSE. Ví dụ cho các thiết bị có thể được biểu diễn bằng ADN bao gồm các thiết bị cảm biến hoặc bộ truyền động đơn giản.

Nút giữa (MN): Một nút chứa một CSE và cũng có thể chứa AES. MNS được đặt trong miền trường. Có thể có một vài MN trong miền trường của hệ thống ONEM2M. Thông thường, một MN sẽ cư trú trong một cổng M2M. MNS sẽ được sử dụng để thiết lập cấu trúc cây logic của các nút ONEM2M, ví dụ: để tổng hợp dữ liệu phân cấp của các tòa nhà / vùng lân cận / thành phố / quận / tiểu bang, v.v.

Nút cơ sở hạ tầng (IN): Một nút chứa một CSE và cũng có thể chứa AES. Có chính xác một trong miền cơ sở hạ tầng trên mỗi nhà cung cấp dịch vụ ONEM2M.

Câu hỏi 3: Hãy phân biệt các loại thực thể mạng sau đây: AE (Application Entity), CSE (Common Service Entity) và NSE (Network Service Entity)?

Thực thể ứng dụng (AE): Thực thể ứng dụng là một thực thể trong lớp ứng dụng thực hiện logic dịch vụ ứng dụng. Ví dụ về AE bao gồm một ví dụ của một ứng dụng theo dõi đội tàu, ứng dụng đo đường trong máu từ xa, ứng dụng đo điện hoặc ứng dụng điều khiển bơm. Mỗi logic dịch vụ ứng dụng có thể cư trú trong một số nút và/hoặc nhiều hơn một lần trên một nút. Mỗi phiên bản thực thi của logic dịch vụ ứng dụng được gọi là "thực thể ứng dụng" (AE) và được xác định với AE-ID duy nhất.

Thực thể Dịch vụ chung (CSE): Một thực thể dịch vụ chung thể hiện sự khởi tạo của một bộ "chức năng dịch vụ chung" của lớp dịch vụ ONEM2M. Một CSE thực sự là thực thể chứa bộ sưu tập các chức năng dịch vụ phổ biến được chỉ định bởi ONEM2M mà AE có thể sử dụng. Ví dụ về các chức năng dịch vụ được cung cấp bởi CSE bao gồm: lưu trữ và chia sẻ dữ liệu với kiểm soát và ủy quyền truy cập, phát hiện và thông báo sự kiện, giao tiếp nhóm, lập lịch trao đổi dữ liệu, quản lý thiết bị và dịch vụ vị trí. Mỗi CSE được xác định với CSE-ID duy nhất.

Thực thể Dịch vụ mạng cơ bản (NSE): Một thực thể dịch vụ mạng cung cấp các dịch vụ từ mạng cơ bản đến CSEs.

Ví dụ về các dịch vụ như vậy bao gồm các dịch vụ vị trí, kích hoạt thiết bị, một số chế độ ngủ như PSM trong các mạng dựa trên 3GPP hoặc chu kỳ ngủ dài.

Câu hỏi 4: Hãy liệt kê 12 chức năng phổ biến được xác định trong oneM2M CSE?

 1. Các trường hợp sử dụng và yêu cầu cho một tập hợp các khả năng chung của Service layer ;
 2. Các khía cạnh của Service layer với kiến ​​trúc dịch vụ chi tiết và cấp cao, dựa trên quan điểm độc lập về truy cập của các dịch vụ end-to-end;
 3. Giao thức / API / đối tượng tiêu chuẩn dựa trên kiến ​​trúc này (giao diện & giao thức mở);
 4. Các khía cạnh bảo mật và quyền riêng tư (xác thực, mã hóa, xác minh tính toàn vẹn);
 5. Khả năng tiếp cận và khám phá các ứng dụng;
 6. Khả năng tương tác, bao gồm các thông số kỹ thuật kiểm tra và tuân thủ;
 7. Thu thập dữ liệu cho hồ sơ tính phí (được sử dụng cho mục đích lập hóa đơn và thống kê);
 8. Nhận dạng và đặt tên cho các thiết bị và ứng dụng;
 9. Mô hình thông tin và quản lý dữ liệu (bao gồm chức năng lưu trữ và đăng ký / thông báo);
 10. Các khía cạnh quản lý (bao gồm quản lý từ xa các thực thể);
 11. Các trường hợp sử dụng phổ biến, các khía cạnh của thiết bị đầu cuối / mô-đun, bao gồm các giao diện / API Service layer giữa:
 12. Các lớp ứng dụng và dịch vụ;

+ Service layer và các chức năng giao tiếp.

Câu hỏi 5: Hãy trình bày tóm lược các Use Case được trình bày trong TR-0001?

ENERGY USE CASES

WIDE AREA ENERGY RELATED MEASUREMENT/CONTROL SYSTEM FOR ADVANCED TRANSMISSION AND DISTRIBUTION AUTOMATION

ANALYTICS USE CASE FOR M2M

SMART METER READING

ENVIRONMENTAL MONITORING OF REMOTE LOCATIONS TO DETERMINE HYDROPOWER

OIL AND GAS PIPELINE CELLULAR/SATELLITE GATEWAY

ENTERPRISE USE CASES

SMART BUILDING

USE CASES FOR MACHINE SOCIALIZATION

HEALTHCARE USE CASES

M2M HEALTHCARE GATEWAY

USE CASE ON WELLNESS SERVICES

SECURE REMOTE PATIENT CARE AND MONITORING

PUBLIC SERVICES USE CASES

STREET LIGHT AUTOMATION

USE CASE ON DEVICES, VIRTUAL DEVICES AND THINGS

CAR/BICYCLE SHARING SERVICES

SMART PARKING

INFORMATION DELIVERY SERVICE IN THE DEVASTATED AREA