Internet of Things trong lĩnh vực ICT -Đức Tài

Câu hỏi 1: Hãy trình bày hiểu biết của anh/chị về Internet of Things trong lĩnh vực ICT?

        Internet vạn vật (IoT) là mạng kết nối các đồ vật và thiết bị thông qua cảm biến, phần mềm và các công nghệ khác, cho phép các đồ vật và thiết bị thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau. Internet vạn vật lan tỏa lợi ích của mạng internet tới mọi đồ vật được kết nối, chứ không chỉ dừng lại ở phạm vi một chiếc máy tính   

Câu hỏi 2: Hãy trình bày hiểu biết của anh/chị về Internet of Things trong lĩnh vực Transport & Logistics?

          Các mục tiêu hàng đầu của các công ty logistics là đảm bảo giao hàng đúng lúc, minh bạch chuỗi cung ứng, minh bạch trong vòng đời sản phẩm và dịch vụ chất lượng.

Thành công của công ty logistics nằm ở việc quản lý hàng tồn kho và kho bãi hiệu quả, tự động hóa các quy trình kinh doanh nội bộ, giao hàng nhanh chóng và đảm bảo chất lượng cũng như bảo quản hàng hóa an toàn.

 Việc hoàn thành các nguyên tắc 7Rs bao gồm việc di chuyển đúng sản phẩm - với số lượng và tình trạng phù hợp, vào đúng thời điểm và đúng giá - đến đúng nơi và đúng khách hàng. Vì nhiệm vụ này rất phức tạp nên rất cần các giải pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu đã đặt ra. 

 Sở hữu các kết nối thông minh, Internet of Things (IoT) đang tạo nên những thay đổi trong lĩnh vực logistics. Chính nhờ việc mang lại nhiều lợi thế và cơ hội, các giải pháp dựa trên IoT đang được đưa vào trong lĩnh vực logistics.

 Giám sát chuỗi cung ứng, theo dõi phương tiện, quản lý hàng tồn kho, vận chuyển an toàn và tự động hóa các quy trình là các ứng dụng của IoT trong logistics.

Câu hỏi 3: Hãy trình bày hiểu biết của anh/chị về Internet of Things trong lĩnh vực Industrial?

   Ứng dụng  của IOT trong các ngành công nghiệp.

Ngành chế tạo

   Các nhà sản xuất có thể đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng giám sát dây chuyền sản xuất để cho phép bảo trì chủ động trên thiết bị khi cảm biến phát hiện ra lỗi sắp xảy ra. 

Câu hỏi 4: Hãy trình bày hiểu biết của anh/chị về Internet of Things trong lĩnh vực Consumer & Home?

Ứng dụng của IOT trong cuộc sống

- Ứng dụng cho doanh nghiệp

Lợi ích của IoT cho doanh nghiệp phụ thuộc vào việc triển khai cụ thể, doanh nghiệp nên có quyền truy cập vào dữ liệu nhiều hơn về các sản phẩm của họ và hệ thống nội bộ của họ.

Các nhà sản xuất đang thêm các cảm biến vào các thành phần của sản phẩm để họ có thể truyền lại dữ liệu về cách chúng hoạt động. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp phát hiện ra lỗi trước khi thiệt hại xảy ra.